przeskocz menu
tloPolityka jakości

Polityka jakości określa zasady obowiązujące podczas projektowania, wdrażania i serwisowania urządzeń w celu zachowania najwyższej niezawodności:
  1. Każde urządzenie budowane jest z użyciem standardowych elementów mających ustabilizowaną pozycję na rynku w celu zapewnienia możliwie długiego wsparcia technicznego.
  2. Wszelkie napotkane problemy są rozwiązywane, a nie omijane.
  3. Urządzenia służące do zabezpieczeń i nadzoru budowane są zgodnie z zasadą "fail-safe". Oznacza to, że w przypadku awarii nie będzie stanowiło zagrożenia.
  4. Przed oddaniem w ręce klienta każde urządzenie przechodzi test jego najważniejszych funkcji.
  5. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii urządzenia badane są jej przyczyny i opracowywane metody przeciwdziałania im w przyszłości.

Stosowanie tych zasad gwarantuje najwyższą niezawodność projektowanych urządzeń.

 

Ostatnia aktualizacja: 4-11-2008 09:09 © usprawnienia.pl nie twoj biznes

flagapl

flagaen